ZWYKŁA RODZINA

Problem określania rodzin jako „zwykł e” lub „normalne” (ordinary, normal) podno­si Elisabeth Bott w swej pracy Family and So- cial Network (Londyn 1957). Wydaje się, iż używając tego terminu ma się zwykle na uwa­dze jedno z poniższych czterech pokrywają­cych się częściowo znaczeń: Po pierwsze — idzie tutaj o rodziny, których członkowie są zdrowi psychicznie, po drugie — o rodziny, których członkowie są zdrowi na tyle, aby móc pełnić przypisane im role społeczne, po trze­cie — o rodziny, których członkowie pełnią przypisane im role społeczne bez poważniej­szych konfliktów i wreszcie po czwarte — ro­dziny normalne, to rodziny w danej zbiorowo­ści i w danym okresie najczęściej spotykane.

admin

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji ze świata mediów i polityki. Postaram się umieszczać tutaj aktualne wpisy. Zapraszam do czytania!

Dodaj komentarz