NIENORMALNA RODZINA

Oczywiście rodziną nienormalną w czwartym z powyższych znaczeń będzie każda rodzina nienormalna w którymkolwiek z trzech pierw­szych znaczeń — nie każda jednak rodzina nie­normalna w czwartym znaczeniu musi być ta­ka w którymkolwiek ze wspomnianych powy­żej trzech znaczeń.Rodziny nienormalne w którymkolwiek z po­wyższych znaczeń stanowią również przedmiot badań socjologicznych (Irena Majchrzak, Mło­dociane grupy przestępców, Joy Haley, Rodzi­na schizofreników: system modelowy, Gerald Handel, op. cit.). Socjologa rodziny oprócz sa­mego poznania zjawiska interesuje tutaj głów­nie, na ile pewne normy życia wewnątrzro- dzinnego właściwego danej kulturze pozostają niezachwiane mimo występowania różnych in­nego rodzaju odchyleń od stanu normalnego, oraz w jakim kierunku zmieniają się wzory interakcji międzyosobniczych.

admin

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji ze świata mediów i polityki. Postaram się umieszczać tutaj aktualne wpisy. Zapraszam do czytania!

Dodaj komentarz