KOMPLETNOŚĆ RODZINY

Ostatnie dwie spośród wymienionych przez nas cech, według których dokonuje się doboru rodzin jako jednostek badawczych — to ich kompletność i normalność.Zagadnienie kompletności rodziny można rozpatrywać (jak już wspomnieliśmy) z punktu widzenia występowania pozycji ro­dzinnych, jak i z punktu widzenia występowa­nia podstawowych stosunków rodzinnych. Przy każdym z wyżej wspomnianych rodzajów kom­pletności nasuwa się konieczność rozróżnienia na rodziny niekompletne (które nigdy nie były kompletne} i rodziny zde­kompletowane (które w pewnym okresie były kompletne). Rozróżnienie to nie wydaje się być może konieczne, jeśli mamy na uwadze zachowania członków rodziny związane z po­działem ról i obowiązków, zwłaszcza gdy idzie o  materialne zaspokojenie ich potrzeb, lecz wy­daje się takie, gdy mówimy o koncepcjach ży­cia rodzinnego u członków rodziny, koncepcjach wyrażanych przez nich lub przez operatywne normy ich zachowań.

admin

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji ze świata mediów i polityki. Postaram się umieszczać tutaj aktualne wpisy. Zapraszam do czytania!

Dodaj komentarz