ZWIĄZANIE Z PROBLEMATYKĄ

Blisko związana z wyżej omawianą proble­matyką cech doboru jest problematyka wyod­rębniania głównego aspektu badania rodziny. Przedmiotem badań bowiem mogą być różne zagadnienia związane z wybraną jednostką, pewne określone sfery zachowań członków ro­dziny, ze względu na które przede wszystkim dana rodzina jest rozpatrywana jako system czy układ społeczny. Możemy mówić o aspek­tach ekonomicznych, ekologicznych itp., w róż­ny sposób wyodrębniając je i opisując, zgodnie z celem prowadzonej przez nas analizy. Rodzi­na jest przedmiotem badania różnych nauk, nie tylko nauk społecznych, i to, co różni od siebie wspomniane nauki, to przede wszystkim stosowane metody i określone aspekty rzeczy­wistości, które badają.

admin

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji ze świata mediów i polityki. Postaram się umieszczać tutaj aktualne wpisy. Zapraszam do czytania!

Dodaj komentarz