PRZEDMIOT ZAINTERESOWANIA

Aspekty będące przed­miotem zainteresowania poszczególnych nauk mogą pokrywać się ze sobą w pewnym zakre­sie i wyraźne wskazanie przebiegających mię­dzy nimi granic jest nader trudne. Mówimy: aspekty, a nie aspekt — gdyż, ogólnie biorąc, aspekt socjologiczny rodziny pokrywa się z traktowaniem jej jako systemu społecznego. W systemie społecznym tworzące go stosunki zachowania można w dalszym ciągu specyfi- kować i wyodrębniać pewne ich podklasy mó­wiąc o systemie społeczno-ekonomicznym czy społeczno-przestrzennym. Obok dwu ostatnich wspomnianych aspektów rodziny rozpatruje się ją w socjologii często, a niekiedy przede wszystkim, jako pewien układ zachowań oby­czajowych i związany z nim odpowiednio układ norm oraz wartości, które nie są wyznaczane wyłącznie przez stosunki ekonomiczne czy przestrzenne.

admin

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji ze świata mediów i polityki. Postaram się umieszczać tutaj aktualne wpisy. Zapraszam do czytania!

Dodaj komentarz