ZRÓŻNICOWANIE ZAWODÓW

Mówiąc bardziej konkretnie, czy każdy za­wód głowy rodziny wpływa modyfikująco na inne cechy życia rodzinnego, czy też tylko określony zawód. Czy zróżnicowania zawodów wpływają na zróżnicowanie innych ważnych cech życia ro­dzinnego wtedy, gdy towarzyszą im zróżnico­wania dochodów — czy też tylko same zróżni­cowania zawodów wpływają w ten sposób? (Zawód możemy przecież rozpatrywać ze względu na dochody, jakie przynosi osobie wy­konującej go, ze względu na skutki społeczne jego wykonywania, jak wreszcie ze względu na zespół czynności, jakich on wymaga.) Wyod­rębnianie rodzin ze względu na taką cechę, jak typ miejsca zamieszkania pociąga za sobą zwykle problematykę związaną z opi­sem i podziałem zbiorowości terytorialnych; wyodrębnienie ich ze względu na określony wiek członków wynika nie tylko z zało­żeń dotyczących ich możliwości prokreacyj­nych i produkcyjnych, lecz również z wyboru określonego charakteru systemu społecznego, jaki ma stanowić badana rodzina.

admin

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji ze świata mediów i polityki. Postaram się umieszczać tutaj aktualne wpisy. Zapraszam do czytania!

Dodaj komentarz