WYSTĘPUJĄCE CECHY

Najczęściej występują tutaj takie cechy, jak: zawód głowy rodziny (sposób za­robkowania, źródło dochodów), wielkość do­chodów, typ miejsca zamieszkania (np. miasto, wieś), wiek członków rodziny oraz cechy takie, jak „kompletność” rodziny lub wreszcie jej „normalność”. Jeśli idzie o kryterium zawodu czy sposobu zarobkowania, to nasuwa się pytanie, na ile cecha ta w określonych wa­runkach społecznych i kulturowych stwarza określone prawdopodobieństwo występowania innych cech życia rodzinnego uznanych przez socjologa za ważne. Ponadto — czy wszystkie podkategorie, na jakie dzielimy wspomnianą cechę, zachowują się ze względu na stwarzanie prawdopodobieństwa występowania innych cech w sposób jednakowy, czy też zróżnicowa­ny.

admin

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji ze świata mediów i polityki. Postaram się umieszczać tutaj aktualne wpisy. Zapraszam do czytania!

Dodaj komentarz