ZRÓŻNICOWANIE TERMINOLOGICZNE

Powstaje zagadnienie, w jaki sposób i w ja­kim zakresie zróżnicowania terminologiczne (a tym samym zróżnicowania związków rodzin­nych w świadomości społecznej) odpowiadają zróżnicowaniu modeli i wzorów zachowań oraz jakie sytuacje wpływają szczególnie na Wspo­mniane zróżnicowania terminologiczne.Rozważania Murdocka w tym względzie moż­na zreasumować następująco:Zróżnicowania terminologiczne są pewnego rodzaju wskaźnikiem zróżnicowania ról, a tak­że dostrzegania przez obserwatorów różnic w modelach i wzorach zachowań osób należą­cych do różnych typów związków rodzinnych (oczywiście idzie tutaj o zachowania osób pozo­stających względem siebie w określonych związkach rodzinnych).

admin

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji ze świata mediów i polityki. Postaram się umieszczać tutaj aktualne wpisy. Zapraszam do czytania!

Dodaj komentarz