W JĘZYKU POLSKIM

Kryterium biegunowości (komplementarności) występuje tutaj w takiej formie, iż każdy termin ma co najmniej dwa terminy komple­mentarne, np. ojciec — córka, syn; matka — córka, syn itd.Oczywiście w języku polskim mogą występo­wać terminy klasyfikacyjne, przy których nie respektuje się jednocześnie więcej niż jednego z wyżej omawianych kryteriów. Ciekawe, wydaje się, są wyżej zasygnalizo­wane przypadki obejmowania jednym termi­nem klasyfikacyjnym brata matki i męża sio­stry matki lub męża siostry ojca przy jedno­czesnym stosowaniu terminów denotacyjnych dla żony brata ojca i żony brata matki — oraz obejmowania jednym terminem klasyfikacyj­nym siostry ojca i siostry matki przy jedno­czesnym stosowaniu terminów denotacyjnych dla brata ojca i brata matki.

admin

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji ze świata mediów i polityki. Postaram się umieszczać tutaj aktualne wpisy. Zapraszam do czytania!

Dodaj komentarz