WYSTĘPOWANIE ZALEŻNOŚCI

Zależność taka nie mu­si występować zawsze, można jednak przyjąć, iż — ogólnie rzecz biorąc — objęcie różnych typów związków rodzinnych jednym terminem dokonuje się na podstawie dostrzegania regu­larnych podobieństw lub niedostrzegania re­gularnych i istotnych różnic. Odpowiednio też różne terminy stosuje się do osób, jeśli w ich zachowaniach dostrzega się regularne różnice łub brak regularnych podobieństw. Wspomniane podobieństwa bądź różnice do­tyczą przede wszystkim struktury związków rodzinnych, norm pochodzenia, zamieszkania i małżeństwa. Dostrzeganie zaś ich bądź nie­dostrzeganie jest skutkiem występowania bądź niewystępowania pewnych sytuacji, które Murdock określa jako: koincydencję (zbież­ność), bliskość, podobne uczestnictwo w grupie, analogię, nieistotność związków rodzinnych.

admin

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji ze świata mediów i polityki. Postaram się umieszczać tutaj aktualne wpisy. Zapraszam do czytania!

Dodaj komentarz