ZNACZENIE OGÓLNOKULTUROWE

Znaczenie ogólnokulturowe przypisuje Mur­dock tylko przedstawionym uprzednio sześciu kryteriom podstawowym. Nazwę odnoszącą się tylko do jednego typu związku rodzinnego nazywa się terminem denotacyjnym, natomiast odnoszącą się do więcej niż jednego typu — terminem klasyfikacyjnym. W typie związku ro­dzinnego oznaczonego terminem denotacyjnym może znajdować się względem X jedna lub więcej osób. Na gruncie naszej terminologii terminem denotacyjnym odnoszącym się tylko do jednej osoby będzie np. „ojciec” lub „mat­ka”; terminem denotacyjnym odnoszącym się do więcej niż jednej osoby będzie np. „syn”, „córka”, „brat”, „siostra”; terminem klasyfika­cyjnym natomiast będzie np. termin „dziadek” lub „babka” — gdyż każdy z nich obejmuje dwa typy związków rodzinnych różniących się między sobą ze względu na kryterium piąte (płeć łącznika genealogicznego).

admin

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji ze świata mediów i polityki. Postaram się umieszczać tutaj aktualne wpisy. Zapraszam do czytania!

Dodaj komentarz