ZNACZENIE OGÓLNOKULTUROWE

Znaczenie ogólnokulturowe przypisuje Mur­dock tylko przedstawionym uprzednio sześciu kryteriom podstawowym. Nazwę odnoszącą się tylko do jednego typu związku rodzinnego nazywa się terminem denotacyjnym, natomiast odnoszącą się do więcej niż jednego typu — terminem klasyfikacyjnym. W typie związku ro­dzinnego oznaczonego terminem denotacyjnym może znajdować się względem X jedna lub więcej osób. Na gruncie naszej terminologii terminem denotacyjnym odnoszącym się tylko do jednej osoby będzie np. „ojciec” lub „mat­ka”; terminem denotacyjnym odnoszącym się do więcej niż jednej osoby będzie np. „syn”, „córka”, „brat”, „siostra”; terminem klasyfika­cyjnym natomiast będzie np. termin „dziadek” lub „babka” — gdyż każdy z nich obejmuje dwa typy związków rodzinnych różniących się między sobą ze względu na kryterium piąte (płeć łącznika genealogicznego).

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji ze świata mediów i polityki. Postaram się umieszczać tutaj aktualne wpisy. Zapraszam do czytania!

Dodaj komentarz