DODATKOWE KRYTERIA

Murdock wspomina jeszcze o trzech dodat­kowych kryteriach proponowanych przez nie­których autorów. Są to kryteria: 7) względ­nego wieku: różnie nazywa się osoby należące do tego samego typu związku rodzinnego ze względu na sześć powyższych kryteriów — lecz różniące się między sobą wiekiem (np. inaczej nazywa się starszego syna niż młodszego); 8) płci mówiącego (osoby, ze względu na którą typologizuje się związki): np. inaczej nazywa ojca córka, a inaczej syn; 9) życia lub śmierci łącznika genealogicznego: np. inaczej nazywa się żonę żyjącego brata, inaczej zmarłego. (Oczywiście kryteria 7, 8 i 9 są wprowadzane po uprzednim zastosowaniu sześciu głównych kryteriów.)

admin

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji ze świata mediów i polityki. Postaram się umieszczać tutaj aktualne wpisy. Zapraszam do czytania!

Dodaj komentarz