NIE WSZYSTKIE TYPY

Nie wszystkie oczywiście typy związku ro­dzinnego są wyodrębniane terminologicznie. Jest to niemożliwe, choćby ze względu na stopniowalność cech pokrewieństwa i powinowa­ctwa. Jak twierdzi Murdock, społeczeństwa po­sługują się średnio 25 terminami w odniesieniu do typów związków rodzinnych. Wydaje się, iż mniej więcej taka liczba terminów występuje również we współczesnym języku polskim, jeśli pominiemy określenia synonimiczne i terminy budowane przy wprowadzeniu przedrostka „pra-”.Rozpatrzmy przykładowo, jak wygląda sto­sowanie wyżej wymienionych sześciu kryte­riów na gruncie polskiej terminologii potocznej dotyczącej związków rodzinnych. Kryteria płci i pokolenia są, wydaje się, sto­sowane zawsze. Jeśli idzie o kryterium poko­lenia, to być może nie zawsze jest ono stoso­wane przy nazwie „kuzyn”.

admin

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji ze świata mediów i polityki. Postaram się umieszczać tutaj aktualne wpisy. Zapraszam do czytania!

Dodaj komentarz