ZŁOŻONE ELEMENTY

W obu zatem przypadkach mamy do czynie­nia z procesami złożonymi z innych, bardziej elementarnych procesów składowych. Nie zaw­sze w obydwu przypadkach wspomniane procesy składowe występują łącznie. Wydaje się, iż silniejszy związek dodatni mię­dzy procesami składowymi występuje w przy­padku procesu instytucjonalizacji. Jeśli jakiś wzór zachowań upowszechnia się, to musi być tym samym utrwalony (zinternalizowany), jeśli z kolei jest trwały, to można wnioskować, iż dzieje się tak dlatego, że jest strzeżony jakimiś sankcjami pozytywnymi lub negatywnymi. Ina­czej wygląda sprawa omawianych dwu składo­wych procesu powstawania grup: ludzie mogą znać się dobrze, choć nie musi występować wśród nich poczucie łączności.

admin

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji ze świata mediów i polityki. Postaram się umieszczać tutaj aktualne wpisy. Zapraszam do czytania!

Dodaj komentarz