TRUDNIEJSZE FORMUŁOWANIE

Proces instytucjonalizacji opisywaliśmy już uprzednio przyjmując w ślad za Johnsonem, iż polega on na: 1) upowszechnieniu; 2) utrwale­niu i internalizacji; 3) usankcjonowaniu; 4) wy­woływaniu pozytywnych skutków w pewnych układach społecznych czy też układach społecz­nych w określonych stanach.Nieco trudniej jest sformułować w podobny sposób proces powstawania i zaniku grup, w każdym razie będzie on zawsze polegał na 1) wzajemnym uświadamianiu so­bie swej obecności przez osobników należących do zbioru, który nazywamy grupą jako warunku wstępnym i koniecznym, choć niewystarczającym; 2) narastaniu u wspo­mnianych osobników poczucia wspólnej przy­należności do określonej całości społecznej, mówiąc innymi słowy — poczucia łącz­ności.

admin

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji ze świata mediów i polityki. Postaram się umieszczać tutaj aktualne wpisy. Zapraszam do czytania!

Dodaj komentarz