ZAKRES ZACHOWAŃ CZŁONKÓW RODZINY

Podsumowując nasze rozważania możemy stwierdzić, iż odpowiedź, na ile rodzina mała czy też określony typ rodziny małej jest grupą społeczną lub instytucją, sprowadza się do bar­dziej szczegółowych odpowiedzi na bardziej szczegółowe następujące pytania: W jakim zakresie zachowania członków danej rodziny są uwzorowane?W jakim zakresie wspomniane zachowania są utrwalone i zinternalizowane?W jakim zakresie zachowania te są zgod­ne z zachowaniami członków podobnych rodzin w tym samym społeczeństwie?W jakim zakresie i jakimi sankcjami za­chowania te są strzeżone?Jakie pozytywne skutki wywołują wspo­mniane wzory zachowań w szerszych całościach społecznych, jako część których możemy trakto­wać daną rodzinę?W jakim zakresie członkowie danej rodzi­ny interesują się sobą i znają się wzajemnie?W jakim zakresie występuje wśród nich poczucie łączności?W jakim zakresie i w jakim sensie zacho­wania członków danej rodziny są komplemen­tarne?

admin

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji ze świata mediów i polityki. Postaram się umieszczać tutaj aktualne wpisy. Zapraszam do czytania!

Dodaj komentarz