ZE WZGLĘDU NA FUNKCJE

Rodzina mała rozpatrywana jako instytucja społeczna ze względu na swoje funkcje może być traktowana jako instytucja wychowawcza, ekonomiczna, religijna, a nawet polityczna (problematyka władzy). Instytucję społeczną można również pod in­nym względem rozpatrywać w dwojakim sen­sie, a mianowicie, jako wzory działań członków instytucji (wzory zachowań zamierzonych), których bezpośrednim przedmiotem są również członkowie tejże instytucji, a bezpośrednim ce­lem tych działań jest modyfikacja ich zacho­wań bądź postaw — oraz jako wzory działań pozostałych, które, mówiąe skrótowo, są skie­rowane na inne całości społeczne. (Jeśli przy­kładem instytucji społecznej będzie dla nas ja­kiś urząd, to w pierwszym przypadku działania mogą być określone stosunkiem „kierownik— -—podwładny”, w drugim zaś — stosunkiem „urzędnik—petent”.)

admin

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji ze świata mediów i polityki. Postaram się umieszczać tutaj aktualne wpisy. Zapraszam do czytania!

Dodaj komentarz