W ODNIESIENIU DO RODZINY

W odniesieniu do rodziny małej jako insty­tucji społecznej przykładem wzorów działań w pierwszym przypadku może być określony sposób wychowywania dzieci, w drugim — działanie rodziny jako jednostki produkcyjnej w systemie gospodarki rynkowej.W rozumieniu tym podkreślamy wyłącznie bezpośredni przedmiot i kierunek działań, a nie ich skutki. Te ostatnie bowiem zarówno w przypadku działań skierowanych na członków danej instytucji, jak i w przypadku działań skierowanych na inne całości społeczne — mo­gą być rozpatrywane ze względu na wspo­mnianych członków, jak i na wspomniane cało­ści.

admin

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji ze świata mediów i polityki. Postaram się umieszczać tutaj aktualne wpisy. Zapraszam do czytania!

Dodaj komentarz