Wzór fizyczny

Grupy określają wzór zewnętrzny (fizyczny) i tak zwany osobowościowy (moralny) członka grupy, czyli zespół cech, jakie człowiek powinien przejawiać w swym postępowaniu. Ważność wzoru fizycznego polega na tym, że pełni on rolę środka identyfikacji jednostki jako członka określonej grupy oraz wskaźnika kontaktów w jakie można z nim wchodzić. Najważniejszym elementem konstytutywnym grupy społecznej są wspólne wartości, jakie członkowie zbiorowości przez swe współdziałanie osiągają lub zamierzają osiągnąć. Ten czynnik strukturalny grupy określany jest różnie ze względu na przyjęty teoretyczny punkt widzenia oraz ze względu na rodzaj i specyficzne cechy grupy.

admin

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji ze świata mediów i polityki. Postaram się umieszczać tutaj aktualne wpisy. Zapraszam do czytania!

Dodaj komentarz