Struktura grupy

Struktury grupowe powstają w dwojaki sposób: albo są narzucone grupie przez większą organizację, której elementem jest grupa, albo tworzą się w procesie interakcji. Strukturę grupy najogólniej określa się jako układ powiązanych ze sobą społecznych pozycji. Grupę społeczną konstytuują i tworzą jej konstrukcję cztery elementy: zbiór osób, wartości wspólnogrupowe, więź społeczna oraz wewnętrzna organizacja grupy. Istnienie zbioru ludzi stanowi pierwszy konstytutywny element grupy społecznej. Niektórzy badacze twierdzą, że dwie osoby tworzą grupę społeczną, ale to właśnie przy liczbie trzech osób w grupie występuje wielość stosunków interpersonalnych, których wzrost może wpłynąć na funkcjonowanie grupy w sposób pożądany lub niepożądany – w zależności od relacji do innych elementów lub właściwości grupy. Z tym, że zwiększenie liczby członków w grupie zmniejsza również jej jednolitość, powoduje różnice w poglądach, zmniejsza zgodność w ujmowaniu celów grupy i zgodność działań. Im większa liczebność grupy, tym mniejsza tendencja do aktywnego uczestnictwa jej członków w tej działalności. Liczebność grupy pozostaje w korelacji z organizacją grupy. Im bardziej liczebna staje się grupa, tym większa konieczność tworzenia mniejszych lub specjalnych podgrup czy instytucji grupowych. Zbiór ludzi w grupie jest więc niezbędnym i podstawowym czynnikiem konstytutywnym.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji ze świata mediów i polityki. Postaram się umieszczać tutaj aktualne wpisy. Zapraszam do czytania!

Dodaj komentarz