Wewnętrzna organizacja grupy

Ostatni element konstytutywny grupy społecznej to wewnętrzna organizacja grupy. R. Merton twierdzi, że społeczny status oraz społeczna rola stanowią kamienie węgielne organizacji i struktury grupy. Liczba i rodzaje pozycji oraz wynikających z nich ról zależy od charakteru grupy i jest zależna od funkcji grupy. Rola społeczna oznacza rodzaj, zakres i wzoiy czynności, jakie jednostka powinna wykonywać w imieniu i na rzecz grupy, wynikające z zajmowanej przez nią pozycji społecznej.

Grupa społeczna nie może funkcjonować tylko przez samo określenie pozycji i ról społecznych. Konieczne sąjeszcze instytucje społeczne, czyli zespoły ról i stanowisk, obejmujące czynności określone publicznie, a skierowane do realizacji funkcji grapy oraz zespoły osób czynności te wykonujące przy użyciu przydzielonych im urządzeń i odpowiednich środków rzeczowych. Znaczenie instytucji grupowych jest bardzo ważne dla funkcjonowania grupy społecznej:

  1. instytucje grupowe przez podział zadań i trwałe, stałe wykonywanie umożliwiają osiąganie celów przez grupę, czy też realizowanie funkcji danej grupy;

  2. skłaniają jednostki lub podgrupy do wykonywania ról im przydzielonych;

  3. zapewniają wewnętrzną spójność grupie;

  4. zapewniają ciągłość grupie, mimo zmian generacji członków.

Wśród różnych instytucji, jakie istnieją w grupie społecznej wyróżniamy pojedyncze stanowisko lub instytucję władzy grupowej. R. Linton i K. Lewin określają władzę jako uprawnienie i możność wpływania na postępowanie innych. Natomiast przewodzenie, czy kierowanie obejmuje takie czynności, jak: określenie celów czy wartości grupy, koordynacja działań członków grupy i instytucji grupowych oraz kontrola, wykonywanie ról przez członków i zadań przez instytucje grupowe.

admin

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji ze świata mediów i polityki. Postaram się umieszczać tutaj aktualne wpisy. Zapraszam do czytania!

Dodaj komentarz