TEMAT RODZINY

Przez temat rodziny autorzy tej koncepcji rozumieją „wzór uczuć, motywów, fantazji i skonwencjonalizowanych znaczeń wokół pewnego ośrodka zainteresowania (locus of concern).” Wzór ten łączy się również z pod­stawowymi poglądami na rzeczywistość i spo­sobami oddziaływania na nią. Jako przykład takiego tematu rodziny autorzy podają zespół poglądów członków danej rodziny na to, kim są jako rodzina i jak jako taka postępują.Oczywiście podejście socjometryczne jak podejście sprowadzone do badania określone­go problemu można traktować jako pewne roz­winięte i opracowane w szczególny sposób fragmenty podejścia monograficznego.Następny problem związany z rodziną jako przedmiotem badań socjologicznych skupia się wokół kryteriów doboru; cech, według których dokonuje się doboru rodzin dla celów badawczych.

admin

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji ze świata mediów i polityki. Postaram się umieszczać tutaj aktualne wpisy. Zapraszam do czytania!

Dodaj komentarz