WYODRĘBNIONE KATEGORIE

Wspomniane kategorie, typy związków ro­dzinnych, są wyodrębniane ze względu na sześć podstawowych kryteriów, które Murdock poda­je w ślad za Alfredem L. Kroeberem i Rober­tem H. Lowie (Classificatory Systems of Rela- tionship).Osoby należące do jednego typu związku ro­dzinnego (względem X) muszą: 1) należeć do jednego pokolenia; 2) mieć jednakową płeć; 3) znajdować się w jednakowych stosunkach genealogicznych względem X (dychotomia: a. krewny — b. powinowaty); 4) należeć do tej samej linii (linia główna — linia boczna określonego stopnia); 5) muszą być związane z X przez osobę tej samej płci; 6) dla każdej tak wyodrębnionej kategorii musi istnieć kate­goria biegunowa (może lepiej — komplemen­tarna). Kryterium czwarte stosuje się tylko do krew­nych, kryterium piąte — do związków rodzin­nych co najmniej drugiego stopnia.

admin

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji ze świata mediów i polityki. Postaram się umieszczać tutaj aktualne wpisy. Zapraszam do czytania!

Dodaj komentarz