CZŁONKOWIE RODZINY

Członkowie tej samej rodziny małej pozosta­ją względem siebie w związkach ro­dzinnych pierwszego stopnia (primary relatives). Osobnikami pozostającymi w związkach rodzinnych pierwszego stopnia względem X są zatem jego rodzice, jego po­tomstwo, jego rodzeństwo oraz współmałżonek. Jak z tego wynika, związki rodzinne pierw­szego stopnia— to związki małżeństwa lub po­krewieństwa pierwszego stopnia.W przypadku monogamii osobnik może na­leżeć jednocześnie do dwu rodzin małych. Będą to: rodzina pochodzenia i rodzina prokreacji .Oczywiście w ciągu swego życia określony osobnik może być niejednocześnie członkiem większej liczby rodzin małych (wskutek śmierci współmałżonka lub rozwodu). W przypadku poligamii może on należeć jednocześnie do więcej niż dwu rodzin małych.

admin

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji ze świata mediów i polityki. Postaram się umieszczać tutaj aktualne wpisy. Zapraszam do czytania!

Dodaj komentarz