WIODĄCE KRYTERIUM

Kryterium wiodącym jest tutaj liczebność małej grupy. Opinie socjologów w tej sprawie nie są jednakowe, a zainteresowania skupione przede wszystkim wokół określenia dolnej gra­nicy liczebności grupy. Nawiązując do Beckera (,Sociological Analysis of the Dyad), Georga Simmela (The Number oj Members as Deter- mining Sociological Form of the Group), Bierstedta (The Social Order), Jana Szczepańskiego (op. cit.) można tu dostrzec następujące sta­nowiska: grupę mogą stanowić dwie osoby; zbiory złożone z dwu i trzech osób traktuje się jako jedną (odrębną) kategorię ze względu na li­czebność (Becker, Simmel); grupą może być zbiór złożony co najmniej z trzech osób, wyodrębniając w osobną kate­gorię pary (Szczepański); grupę stanowić mogą co najmniej cztery osoby (mała grupa musi być na tyle nieliczna, aby wszyscy jej członkowie mogli zasiadać przy wspólnym stole — tzw. alimentary index, Bierstedt).

admin

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji ze świata mediów i polityki. Postaram się umieszczać tutaj aktualne wpisy. Zapraszam do czytania!

Dodaj komentarz