JAKO GRUPA SPOŁECZNA

Można przyjąć, iż rodzina mała (oparta na małżeństwie monogamicznym) traktowana jako g pa społeczna będzie prawie zawsze grupą małą w sensie jej liczebności — nie zawsze jednak może tak być, jeśli za kryterium wy­odrębnienia przyjmiemy jej strukturę. Przy liczniejszych rodzinach małych (tzn. przy mał­żeństwach mających liczniejsze potomstwo) mogą tworzyć się nowe grupy w jej ramach (np. starsze dzieci wyodrębniają się od rodziców i młodszego rodzeństwa). W każdej wreszcie rodzinie małej liczącej ponad trzy osoby mogą wyodrębniać się i łączyć na jakiejś zasadzie trójki członków (jeśli za dolną granicę liczeb­ności grupy przyjmiemy trzy osoby), a w pew­nym sensie kompletna rodzina mała musi liczyć najmniej sześć osób.

admin

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji ze świata mediów i polityki. Postaram się umieszczać tutaj aktualne wpisy. Zapraszam do czytania!

Dodaj komentarz