RELACJA DO INNYCH POJĘĆ

Rodzina mała jako grupa mała i grupa pier­wotna. W rozważaniach socjologicznych z poję­ciem rodziny małej łączą się zwykle pojęcia dwu rodzajów grup społecznych, a mianowicie grupy małej i grupy pierwotnej.O   sposobach definiowania małych grup i związanych z nimi podejściach badawczych, jak i uogólnieniach teoretycznych informuje w swej pracy Smali Groups (1964) Davis Shepherd.Jan Szczepański (Elementarne pojęcia socjo­logii, Warszawa 1970, s. 294) za najważniejsze kryteria wyodrębniania małych grup uznaje ich wielkość (liczebność) oraz strukturę: „gru­py małe to takie, które mają niewielką ilość osób i strukturę prostą, tzn. w których nie ma żadnych wyodrębnionych podgrup.”

admin

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji ze świata mediów i polityki. Postaram się umieszczać tutaj aktualne wpisy. Zapraszam do czytania!

Dodaj komentarz