WIĘŹ SPOŁECZNA

Jeśli idzie o używanie terminu „więź społ e c z n a”, to przejawiają się tutaj trzy podsta­wowe tendencje: 1) więź społeczna (social hond, lien social) — to ogół zależności: wszystko to, co dostrzegamy w postawach i zachowaniach ludzkich i co sprawia, iż określony zbiór ludzi tworzy jakąkolwiek całość społeczną; 2) więź społeczna — to te zależności w zachowaniach i postawach zachodzące między osobnikami, dla których powstania warunkiem koniecznym jest uświadomienie sobie przez nich wzajemnej obecności (wzajemna znajomość) i 3) (tendencja będąca uszczegółowieniem tendencji drugiej) — zależności wynikające z poczucia łączności w określonym zbiorze społecznym.

admin

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji ze świata mediów i polityki. Postaram się umieszczać tutaj aktualne wpisy. Zapraszam do czytania!

Dodaj komentarz