JEDNOSTRONNOŚĆ WIĘZI

Podnoszony również bywa problem jedno­stronności czy dwustronności więzi oraz problem jej sy metry czno- ś c i (Stanisław Ossowski, O osobliwościach nauk społecznych, Warszawa 1962, s. 66—69). W pierwszym przypadku idzie o to, czy o wię­zi możną mówić już w takiej sytuacji, gdy „B jest zależny od A”, czy dopiero wówczas, gdy „B jest zależny od A” a ponadto „A jest zależny od B”. W drugim przypadku idzie o to, czy siła uzależnienia B od A jest równa sile uzależnie­nia A od B. (Niekiedy odróżnia się „system spo­łeczny” jako całość zbudowaną na wzajemnych zależnościach od „sieci społecznej” jako całości zbudowanej również na jednostronnych zależ­nościach — Elisabeth Bott, Family and Social Network, Londyn 1957.)

admin

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji ze świata mediów i polityki. Postaram się umieszczać tutaj aktualne wpisy. Zapraszam do czytania!

Dodaj komentarz