ODCHODZENIE OD POŁĄCZEŃ

Jeśli idzie o nazwy odnoszące się do wspo­mnianych połączeń, tworzących ze zbiorów ludzkich całości społeczne, to spotykamy się tu­taj z takimi terminami naczelnymi jak: zależ­ności, stosunki społeczne, związki, sprzężenia, więzi społeczne.Główne kryteria podziału wspomnianych za­leżności, tak jak kryteria te występują w socjo- logii, można sprowadzić do dwu następują­cych:jednostronność czy dwustronność zależności;czy warunkiem koniecznym dla powstania określonej zależności między osobnikami jest uświadomienie sobie przez nich wzajemnej obecności, mówiąc inaczej — czy warunkiem koniecznym jest istnienie wzajemnej znajomości między nimi.

admin

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji ze świata mediów i polityki. Postaram się umieszczać tutaj aktualne wpisy. Zapraszam do czytania!

Dodaj komentarz