Rola i cechy lidera w działalności i życiu grupy

Przywódcy są najbardziej aktywnymi werbalnie członkami swych grup. Aby utrzymać swą efektywność muszą podkreślać swoją więź z członkami. Upadek przywódców jest często wynikiem utraty przez nich kontaktu z masami, z których się wywodzą oraz zdolności utożsamiania się z tymi, którzy dali im przywództwo. W badaniach nad problematyką przywództwa starano się zidentyfikować cechy efektywnego lidera i powiązano je z pięcioma kategoriami cech:

  1. zdolności (inteligencja, szybki refleks, zdolności werbalne, oryginalność, zdolności oceny);

  2. osiągnięcia (erudycja, wiedza, dokonania sportowe);

  3. odpowiedzialność (inicjatywa, wytrwałość, agresywność, pewność siebie, pragnienie przewyższania innych);

  4. uczestnictwo (aktywność, towarzyskość, współpraca, umiejętność przystosowania się, humor);

  5. status (pozycja społeczna i ekonomiczna, popularność).

admin

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji ze świata mediów i polityki. Postaram się umieszczać tutaj aktualne wpisy. Zapraszam do czytania!

Dodaj komentarz