WARUNEK KONIECZNY

Jest on uważany w większości społeczeństw za waru- nek konieczny zalegalizowania 3 procesów pro- kreacji, a niekiedy i obcowania seksualnego. Jest °n jak gdyby społecznym regulatorem i bodźcem dla pewnych procesów biologicznych.Poprzez ów fakt nadawania cechy legalności zrodzonemu w małżeństwie potomstwu — kon­cepcje (rodzaje) małżeństwa rzutują na koncep­cje pokrewieństwa w sensie społecznym.Przyjętego określenia małżeństwa wynika. Sdy zajdzie potrzeba — można mówić o    małżeństwie w sensie prawnym, w sensie religijnym i w sensie obyczajowym. (Właściwie wydaje się, iż można również mówić o mał­żeństwie w sensie biologicznym, gdyż na współ­małżonków, przynajmniej w pewnym ich wie- ’ nałożony jest również obowiązek współży­cia seksualnego; w każdym razie jego brak jest wskaźnikiem rozpadu małżeństwa.)

admin

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji ze świata mediów i polityki. Postaram się umieszczać tutaj aktualne wpisy. Zapraszam do czytania!

Dodaj komentarz