MAŁŻEŃSTWO

Z tego rodzaju sytuacją spo­tykamy się na gruncie naszej kultury w przy­padku adopcji. Podobne sytuacje napotykamy wśród niektórych ludów tzw.-pierwotnych, gdy osobnik traktowany jak ojciec nie jest niin z punktu widzenia genealogii naturalnej.Małżeństwo. W nieco innej sytuacji znajduje się drugi termin zaangażowany zawsze w defi­nicje rodziny: termin „małżeństwo”.Podczas gdy z terminem „pokrewieństwo” możemy spotkać się w odniesieniu do związków zachodzących w różnych zbiorach nie-ludzkich (występuje on chyba we wszystkich tych sy­tuacjach, gdzie występuje termin „rodzina”) — termin :„małżeństwo” odnosi się tylko do okre­ślonego typu związków międzyludzkich, do określonych związków między osobnikami płci odmiennej. Związek ten jest uznawany i regu­lowany przez prawo, obyczaj i religię.

admin

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji ze świata mediów i polityki. Postaram się umieszczać tutaj aktualne wpisy. Zapraszam do czytania!

Dodaj komentarz