W SENSIE BIOLOGICZNYM

Taki typ rodziny bę­dzie z socjologicznego punktu widzenia pewną kategorią społeczną, zbiorem społecznym wy­odrębnionym ze względu na pewne cechy ge­nealogiczne lub cechy prawne swych członków. Można bowiem mówić o rodzinach, które są nimi w sensie biologicznym, lecz nie są nimi w sensie prawnym. W związku z tym, co mówi­liśmy o procesach tworzenia się i zaniku grup oraz instytucjonalizacji, możemy zauważyć bar­dziej ogólnie, iż cecha „całość społeczna” może być również stopniowalna. Wydaje się, iż moż­na przeprowadzić typologię rodzin ze względu na to, w jakim zakresie są one całościami społecznym .

admin

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji ze świata mediów i polityki. Postaram się umieszczać tutaj aktualne wpisy. Zapraszam do czytania!

Dodaj komentarz