ODPOWIEDNIE TRAKTOWANIE

Wydaje się, że terminem „system społeczny” posługujemy się dla oznaczenia całości społecznej, w której elementy mogą łączyć wszystkie wyżej po­dane rodzaje zależności. Odpowied­nio — rodzina mała traktowana jako system społeczny stanowi taką właśnie całość .Rodzina mała jako całość społeczna i katego­ria społeczna. Socjolog zdaje sobie, oczywiście, sprawę z faktu, iż mogą istnieć rodziny w sen­sie biologicznym, które nie będą całościami spo­łecznymi. Mam tutaj na myśli takie rodziny, których członkowie nie utrzymują ze sobą kon­taktów, a niekiedy nie wiedzą również wzaje­mnie o swoim istnieniu. Taki typ rodziny bę­dzie z socjologicznego punktu widzenia pewną kategorią społeczną, zbiorem społecznym wy­odrębnionym ze względu na pewne cechy ge­nealogiczne lub cechy prawne swych członków.

admin

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji ze świata mediów i polityki. Postaram się umieszczać tutaj aktualne wpisy. Zapraszam do czytania!

Dodaj komentarz