W RÓŻNYCH SYTUACJACH

Rodzina mała nie będzie wreszcie taką samą grupą pierwotną dla star­szego i młodszego brata, starszej i młodszej siostry.W różnych sytuacjach będą znajdowali się w rodzinie: przywódca na zasadzie emocji i przywódca na zasadzie racji (expressive leader, instrumental leader Talcott Parsons, Robert F. Bales, Family, Socialization and Interaction Process, 1955). Przy rozpatrywaniu rodziny małej jako gru­py społecznej zwraca się uwagę na to, iż jest to grupa współmieszkańców, jak współdziałających ekonomicz­nie; są to oczywiście cechy wtórne przy defi­niowaniu rodziny małej (nie każda grupa współmieszkańców i współpracujących ekono­micznie jest rodziną małą). Obie wyżej wspo­mniane cechy spotykamy również przy określe­niu grupy pierwotnej (Charles H. Cooley, Primary Groups).

admin

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji ze świata mediów i polityki. Postaram się umieszczać tutaj aktualne wpisy. Zapraszam do czytania!

Dodaj komentarz