PIERWOTNA GRUPA

Ponadto, jak wiemy, rodzina mała jest zbio­rem osób pełniących różne role zarówno we­wnątrz rodziny, jak i w szerszych układach społecznych skutek zajmowania określonej pozycji w rodzinie. Otóż nie tego samego ro­dzaju grupą pierwotną będzie rodzina mała dla swoich członków, którzy nie zajmują jednako­wych pozycji rodzinnych, nie pełnią jednako­wych ról rodzinnych — będzie im ona bowiem dostarczała różnych bodźców, stwarzała różne doświadczenia.(Oczywiście to, co mówimy obecnie o rodzi­nie jako grupie pierwotnej, odnosi się również do innych grup w miarę, jak pogłębia się wśród nich zróżnicowanie ról.)Jak wynika z opisu ośmiu podstawowych stosunków występujących w rodzinie małej (Murdock) — w różnych sytuacjach, jeśli idziestosunek do nich współczłonków, będą znajdowali się: ojciec (mąż), matka (żona), syn (brat), córka (siostra).

admin

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji ze świata mediów i polityki. Postaram się umieszczać tutaj aktualne wpisy. Zapraszam do czytania!

Dodaj komentarz