INSTYTUCJA SPOŁECZNA

Rodzina mała jako instytucja społeczna. Jan Szczepański wskazuje cztery główne 'kategorie znaczeń terminu „instytucja społeczna” (op. cit., s. 203). W pierwszym przypadku odnosi się on do określonej grupy społecz­nej, w drugim — do form organiza­cyjnych, w trzecim — do zespołu urządzeń materialnych i środ­ków działania, w czwartym — do spe­cjalnie doniosłych dla życia gru­py ról społecznych niektórych człon – ków. W przypadku pierwszym i czwartym określenie to odnosi się bezpośrednio do za­chowań ludzkich, w drugim i trzecim — nie­jako pośrednio (formy organizacyjne są jaki­miś regułami, normami dotyczącymi ludzkich zachowań, dotyczącymi relacji „ludzie—ludzie” oraz „ludzie—rzeczy”; urządzenia materialne i środki działania służą również jakimś ocze­kiwanym, określonym zachowaniom).

admin

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji ze świata mediów i polityki. Postaram się umieszczać tutaj aktualne wpisy. Zapraszam do czytania!

Dodaj komentarz