W RÓŻNYCH SYTUACJACH

Jak już wspomnieliśmy, przedmiotem badań jest rodzina jako całość lub jakiś podzbiór ro­dziny (np. małżeństwo), czy wreszcie określeni członkowie (np. ojciec, syn itp.).Z drugiej strony ów w trojaki sposób za­kreślony przedmiot badania rozpatrujemy je­dnocześnie bądź w odniesieniu do wszelkich znanych właściwych mu typów czy rodzajów (np. rodzina mała, małżeństwo i rola ojca we wszystkich znanych nam kulturach), bądź w odniesieniu do określonych typów (np. rodzi­na, małżeństwo, ojciec w społeczności wiej­skiej), bądź wreszcie w odniesieniu do konkretnego przypadku (np. historia określonej rodziny itp.). W różnych sytuacjach teoretycznych katego­rie wyodrębnione w dwu wyżej przeprowadzo­nych rozważaniach łączą się ze sobą w pary.

admin

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji ze świata mediów i polityki. Postaram się umieszczać tutaj aktualne wpisy. Zapraszam do czytania!

Dodaj komentarz