ROZWAŻANIA NAD RODZINĄ

Rozważania nad rodziną jako formą życia społecznego w ogóle, podobnie jak nad różny­mi jej podzbiorami czy członkami, interesują socjologię ogólną, a szczególnie może antropo­logię kultury. Materiał do rozważań stanowią dane z różnych okresów historycznych i kultur. Z kolei rozważania nad rodziną, jej podzbiora­mi lub poszczególnymi członkami (rolami) sta­nowią materiał dla ogólnych teorii zachowań ludzkich w sytuacjach społecznych.Rozważania nad rodziną określonego typu czy też występującymi w niej podzbiorami lub członkami (rolami) oprócz tego, że mogą służyć jako podstawa do rozważań, o których wspomi­naliśmy poprzednio, interesują również niektó­re działy socjologii szczegółowej inne niż socjo­logia rodziny.

admin

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji ze świata mediów i polityki. Postaram się umieszczać tutaj aktualne wpisy. Zapraszam do czytania!

Dodaj komentarz