W PRZYPADKU GRUPY

W przypadku grupy idzie tutaj głównie o po­wiązania świadomościowe (znajomość), jak i —nieco węziej — o powiązania wynikające z po­czucia łączności, poczucia przynależności do tej samej całości społecznej.W przypadku instytucji idzie o powiązanie trwałe i usankcjonowane.Kategorie powiązań grupowych wraz z kate­goriami powiązań instytucjonalnych nie wy­czerpują wszelkich kategorii powiązań zacho­dzących między osobnikami (tych powiązań, które są przedmiotem badań socjologicznych, lub których istnienie socjolog w jakiś sposób zakłada).Otóż wydaje się, iż pojęciem obejmującym wszelkie całości społeczne niejednostkowe, nie­zależnie od typu występujących w nich powią- zań, jest pojęcie systemu społeczne­go.

admin

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji ze świata mediów i polityki. Postaram się umieszczać tutaj aktualne wpisy. Zapraszam do czytania!

Dodaj komentarz