W PROWADZONYCH BADANIACH

W prowadzonych przez nas badaniach (patrz aneks) interesowaliśmy się tym, jak sa­mi badani widzą rodzinę jako przedmiot badań naukowych. Chodziło tutaj o uzyskanie odpo­wiedzi na pytanie: „czy życie rodziny powinno być przedmiotem badań naukowych i dlacze­go? Uzyskane opinie w tej sprawie były troja­kiego rodzaju: I — stwierdzono, że rodzina po­winna być badana naukowo, II — że nie powin­na, III — wstrzymywano się od głosu. Kategorię I można podzielić na 2 podkatego- rie, gdzie w jednej znajdowałyby się wypowie­dzi stwierdzające, iż życie rodziny powinno być przedmiotem badań naukowych oraz wskazujące określony w jakiś sposób problem badawczy, w drugiej zaś osoby nie umiejące wskazać takich problemów.

admin

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji ze świata mediów i polityki. Postaram się umieszczać tutaj aktualne wpisy. Zapraszam do czytania!

Dodaj komentarz