OKREŚLONY TYP RODZINY

Mając wyżej podane rozróżnienia na uwa­dze, możemy zastosować do badania aspektów instytucjonalnych rodziny następujący sche­mat:Staramy się stwierdzić, na ile upowszechnio­ne, zinternalizowane i usankcjonowane w odnie­sieniu do określonego typu rodziny czy też ro­dziny w danym społeczeństwie są następujące wzory działań:Wzory działań wewnętrznych (przedmiot — członkowie rodziny, cel — modyfikacja ich za­chowań lub postaw) o skutkach wewnętrznych wychowywanie dziecka przez rodziców i jego względem nich posłuszeństwo. Wzory działań wewnętrznych o skutkach zewnętrznych — np. wychowywanie dziecka ze względu na jego przyszłe role w innych grupach społecznych.

admin

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji ze świata mediów i polityki. Postaram się umieszczać tutaj aktualne wpisy. Zapraszam do czytania!

Dodaj komentarz