W KODEKSIE RODZINNYM

Tak szeroko chyba jest ten termin rozumia­ny, w Kodeksie rodzinnym. (Kodeks rodzinny reguluje prawnie związki – małżeństwa,, jak i. pewne związki pokrewieństwa i powinowa­ctwa.)Opis i analizę związków rodzinnych przeprowadza Murdock opierając się przede wszystkim na dwu pojęciach: rodziny małej i typu związ­ku rodzinnego (kin-type). Rodzina mała — to małżeństwo wraz z potomstwem. Jest ona jak gdyby atomem (porównanie Murdocka) w szerszych całościach, zbudowanych na zasadzie istnienia różnego ro­dzaju związków rodzinnych. Rodzina poliga­miczna jest układem rodzin małych, posiada­jących w przypadku poligynii wspólnego ojca, a w przypadku poliandrii wspólną matkę.

admin

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji ze świata mediów i polityki. Postaram się umieszczać tutaj aktualne wpisy. Zapraszam do czytania!

Dodaj komentarz