W KAŻDYM PRZYPADKU

Ponadto w każdym z wyżej wymienionych przypadków termin „instytucja” odnosi się do takiej sytuacji, gdy, mówiąc jak najogólniej, jakąś część rozpatrujemy ze względu na zawie­rającą ją całość.Aspekt normatywny pojęcia instytucji spo­łecznej przedstawia wyraźnie w swych rozwa­żaniach Harry M. Johnson (Sociology — a Systematic Introduction, 1960, s. 20—26). Insty­tucja społeczna jest dla niego układem zinsty ­tucjonalizowanych norm (complex of institutionalized norms). Norma zinstytucjonalizowa­na natomiast, to taka, która: 1) została przyjęta przez dużą liczbę członków danej zbiorowości; przez wielu z nich została zinternalizowana i wreszcie 3) usankcjonowana.

admin

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji ze świata mediów i polityki. Postaram się umieszczać tutaj aktualne wpisy. Zapraszam do czytania!

Dodaj komentarz