RÓŻNY STOPIEŃ NORM

Zinstytucjonalizowane w różnym stopniu normy odnoszą się — bardziej lub mniej po­średnio — do wzorów zachowań, i na odwrót, zachowania zinstytucjonalizowane świadczą o   istnieniu jakiejś normy operatywnej, choćby nie ujętej werbalnie.Można chyba stwierdzić, iż proces instytu­cjonalizacji zachowań polega na: 1) formowa­niu się wzorów zachowań; 2) internalizowaniu ich przez członków zbiorowości; 3) usankcjo­nowaniu tychże wzorów.Jeśli rodzinę małą traktujemy jako instytu­cję społeczną, to mamy wówczas na uwadze dwa pierwsze znaczenia terminu „instytucja”, o   których pisze Jan Szczepański, tzn. określoną grupę lub określone formy organizacyjne, ewentualnie dwa powyższe znaczenia zarazem. Znaczenie drugie łączy się w sposób wyraź­ny z rodziną małą wówczas, gdy traktujemy ją w sposób bardziej abstrakcyjny, jako pewien system organizacji społecznej. (Uwagi P. Garigue — op. cit.)

admin

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji ze świata mediów i polityki. Postaram się umieszczać tutaj aktualne wpisy. Zapraszam do czytania!

Dodaj komentarz