W KAŻDEJ MAŁEJ RODZINIE

Jak wiemy, w każdej rodzinie małej dla dwu członków będzie ona rodziną prokreacji (family of procreation), a dla pozostałych rodziną po­chodzenia (family of orientation).Otóż dla dwu wyżej wymienionych kategorii członków dana rodzina jest grupą pierwotną w różnym zakresie.Dla pokolenia dzieci rodzina mała jest gru­pą, w której dokonuje się podstawowy, pier­wotny, głęboko przez nie internalizowany pro­ces ich socjalizacji, kształtowanie się elemen­tów socjogennych ich osobowości, nabywanie wartości, które mogą wpływać w przyszłości na zachowanie się w grupach wtórnych.Dla pokolenia rodziców natomiast rodzina mała jest grupą, w której dokonuje się proces ich socjalizacji w sposób jak gdyby wtórny. Nowe wartości, a przede wszystkim role spo­łeczne są przyswajane i internalizowane przez osobowości ukształtowane już w procesie pier­wotnym. Zwraca się tutaj szczególnie uwagę na zachodzący proces stabilizacji dojrzałej osobo­wości (stabilization of adult personality — Talcott Parsons, Robert F. Bales).

admin

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji ze świata mediów i polityki. Postaram się umieszczać tutaj aktualne wpisy. Zapraszam do czytania!

Dodaj komentarz