KRYTERIUM ZRÓŻNICOWANIA

Kryterium zróżnicowania na krewnych i po­winowatych nie jest przestrzegane w przypad­ku terminu „wuj” (brat matki — krewny; mąż siostry matki — powinowaty). Termin „wuj” jest zatem terminem klasyfikacyjnym. Cieka­we, iż dwuznaczność ta zanika w przypadku osób rodzaju żeńskiego — mamy tutaj terminy denotacyjne, jak: wujenka, stryjenka, ciołka.Kryterium rozróżnienia na linię główną i boczną, jak się wydaje, jest zawsze prze­strzegane — z tym, że nie uwzględnia się ter­minologicznie stopnia oddalenia od linii głów­nej w przypadku klasyfikacyjnego terminu „krewny”. Kryterium dotyczące płci łącznika genealogicznego nie jest przestrzegane w wielu terminach klasyfikacyjnych, np. „ciotka” — siostra ojca, siostra matki (w przypadku rodza­ju męskiego natomiast mamy tutaj dwa termi­ny denotacyjne: „stryj” — brat ojca, „wuj” — brat matki), „dziadek” — ojciec ojca, ojciec matki, „babka” — matka matki, matka ojca; „teść”, „teściowa” — rodzice żony, rodzice męża.

admin

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji ze świata mediów i polityki. Postaram się umieszczać tutaj aktualne wpisy. Zapraszam do czytania!

Dodaj komentarz