W BLISKIM KONTEKŚCIE

W bliskim kontekście teoretycznym pojęcia rodziny znajdują się pojęcia społeczeń­stwa, osobowości i kultury.Termin „społeczeństwo” odnosi się do całości społecznej traktowanej jako nadrzędna w sto­sunku do rodziny, a termin „osobowość” — do całości w pewnym sensie podrzędnej wobec ro­dziny. W nieco innym stosunku do pojęcia ro- dżiny znajduje się pojęcie kultury. Stanowi ono całość nadrzędną wobec rodziny rozumianej ja­ko instytucja w jednym ze znaczeń tego ostat­niego terminu. Całością podrzędną w stosunku do kultury może być również rodzina rozpatry­wana jako system zachowań.Niekiedy można spotkać w literaturze socjolo­gicznej pewne sformułowania dotyczące analogii między rodziną a społeczeństwem.

admin

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji ze świata mediów i polityki. Postaram się umieszczać tutaj aktualne wpisy. Zapraszam do czytania!

Dodaj komentarz