TYPOLOGIA RODZINY

Wspomniana uprzednio typologia rodzin ze względu na to, w jakim zakresie są one całoś­ciami społecznymi musi wychodzić również od pewnej koncepcji rodziny jako kategorii spo­łecznej. Niektóre pojęcia występujące w kontekście teoretycznym pojęcia rodziny. Omawiając poję­cia pokrewieństwa, związków genealogicznych i małżeństwa rozpatrywaliśmy takie spośród nich, które wiążą się niemal z każdym znacze­niem terminu „rodzina” odniesionego do zbioru ludzi (patrz — znaczenie biologiczne, prawne, obyczajowe), a niektóre z tych pojęć wiążą się nawet ze znaczeniami odnoszonymi do zbiorów, których elementami nie są jednostki ludzkie (pokrewieństwo). Są to pojęcia, które występują również w socjologicznych definicjach rodzi­ny.

admin

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji ze świata mediów i polityki. Postaram się umieszczać tutaj aktualne wpisy. Zapraszam do czytania!

Dodaj komentarz